Grzegorz Pośpieszczyk

  • Opracowuję Klientom strategiczne profile na LinkedIn
  • Pomagam w zbudowaniu odpowiedniego nastawienia i poczucia własnej wartości
  • Przeprowadzam wywiady i rozmowy w celu zebrania informacji o działalności i osobowości Klienta
  • Tworzę treści na podstawie uzyskanych informacji, publikuję je i zarządzam profilami

Dlaczego nasza misja, która mówi o wzmacnianiu, pokazywaniu ekspertów jest dla mnie ważna?

Uważam, że wzmacnianie wizerunku właśnie w LinkedIn jest dla biznesu kluczowe. Tu klienci mogą pokazać (za moim pośrednictwem) że są profesjonalistami w tym, co robią i że to, co jest ich „core” działalnością, wychodzi czasem dopiero w trakcie współpracy. Że nie zawsze to, co wydaje się początkową wartością i umiejętnością jest tym, co rzeczywiście jest ich podstawową zaletą zawodową. I to jest właśnie wzmacnianie wizerunku w najczystszej postaci.

Ja w liczbach: